Coaching Voorwaarden en Tarieven

Afspraken
Bij aanvang van het traject wordt door klant en coach (Monique Coppens) een coachingsovereenkomst ondertekend waarin wordt vastgelegd dat de klant akkoord gaat met de bepalingen die in dit document genoemd worden. Ook wordt in het contract vastgelegd wat het doel is dat de klant in het traject wil bereiken en wanneer de eerste coachingssessie plaatsvindt.

De datum van de eerste sessie geldt als start datum van het traject.

Betaling
De betaling van het gehele coachingstraject wordt gedaan vóór aanvang van de eerste coachingssessie op rekeningnummer NL67 TRIO 0390 4977 46 t.n.v. Monique Coppens.

Plaats en duur van coachingssessie
De duur van één coachingssessie is maximaal 90 minuten en in overleg wordt bepaald waar de sessies plaats gaan vinden, bij de klant thuis, op een andere lokatie. Buiten Tilburg worden reiskosten in rekening gebracht. Het is mogelijk om coachingssessies via de telefoon of skype te doen, daarbij betaalt de klant de gesprekskosten.

Afzegging
Van de klant wordt verwacht dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de klant uiterlijk 24 uur voor de afgesproken coachingssessie telefonisch of per email af te zeggen. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Bij afzegging minder dan 1 werkdag voor een afspraak, wordt de sessie in rekening gebracht.

Werkafspraken
De coach verwacht van de klant dat zij open en actief meewerkt aan het coachingsproces. Dit betekent dat er geen informatie wordt achtergehouden die van belang is voor het proces en dat de klant zich houdt aan de gemaakte afspraken omtrent huiswerkopdrachten.

Vertrouwelijkheid
De coach garandeert de klant te allen tijde een vertrouwelijke behandeling van wat er in de coaching besproken wordt. Dit betekent dat geen informatie aan derden wordt gegeven. Wel kan de coach na het vragen van toestemming aan de klant zaken uit het coachingsproces op anonieme wijze delen met collega coaches voor intervisie & supervisie doeleinden.

Restitutie
Omdat het coachingsproces een persoonlijke aangelegenheid is, is het niet mogelijk om te garanderen dat het gestelde doel binnen de sessies behaald zal kunnen worden. Dit is namelijk ook mede afhankelijk van de inzet van de cliënt en de aard van het probleem waar aan gewerkt wordt. Wel belooft de coach zich volledig in te zetten om het gestelde doel te behalen. Van de klant wordt verwacht dat onvrede over het verloop van het traject/ een sessie meteen wordt gemeld zodat er aan gewerkt kan worden.

Restitutie van het betaalde coachingstraject is niet mogelijk. Als de cliënt aangeeft ontevreden te zijn over de gang van zaken dan zal de coach haar best doen om binnen haar mogelijkheden de problemen op te lossen. In overleg kan worden bekeken of er een goed alternatief is of dat het coachtraject aan iemand anders wordt overgedragen. Mocht het resultaat behaald zijn terwijl er nog sessies over zijn, dan kunnen deze sessies op een later tijdstip gebruikt worden, in onderling overleg, tot een jaar na start van het coachingstraject. Daarna vervalt de aanspraak op deze reeds betaalde sessies.
TARIEVEN

3 maanden traject: € 907,00 inclusief btw

Dit coachingstraject heeft een looptijd van 3 maanden en start met een uitgebreide eerste sessie en het invullen van een vragenlijst. Daarna vinden er tweewekelijkse gesprekken plaats via de telefoon of via skype. In de tussentijd is het mogelijk om per email vragen te stellen en updates te sturen en kan er gewerkt worden oefenmaterialen zoals yoga nidra meditatie en andere huiswerkopdrachten. Het traject start op de datum van de eerste sessie, dan worden alle gesprekken gepland over de drie maanden looptijd (met uitzondering van vakantieperioden) zodat er een concrete einddatum is. Ook worden concrete einddoelen opgesteld. 

Losse sessie: € 97,00 inclusief btw

Het is mogelijk om een losse sessie te boeken als je eerst wil kijken of het bij je aansluit, of als het thema waar je aan wil werken zich daar voor leent. Hierover hebben we altijd eerst contact via email en/of telefoon. Het is mogelijk om met yoga nidra te werken en samen te kijken wat een goede sankalpa voor je kan zijn. Als je langer met me wil werken is het volgen van een drie maanden traject voordeliger. 

Vragen? Of wil je een verkennend gesprek?

Vul het onderstaande formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op! Doe dat gerust, zeker ook als je twijfelt. Ik help je graag vooruit, ook als ik denk dat je elders beter af bent, verwijs ik je graag door.