Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingtrajecten en producten die ik aanbied via deze website.

Afspraken
Voor aanvang van het traject wordt door klant en coach (Monique Coppens) een coachingsovereenkomst ondertekend waarin wordt vastgelegd dat de klant akkoord gaat met de bepalingen die in dit document genoemd worden. Ook wordt in het contract vastgelegd wanneer de eerste coachingssessie plaatsvindt. De datum van de eerste sessie geldt als startdatum van het traject.

Betaling
De betaling van het gehele coachingstraject wordt gedaan vóór aanvang van de eerste coachingssessie op rekeningnummer NL37 KNAB 0259 0495 73 t.n.v. Monique Coppens. Als de mogelijkheid van een betalingsplan besproken is, dan wordt de eerste termijn verwacht voor aanvang van de eerste sessie.

Plaats van coachingssessie
Mijn coachingssessies worden gedaan via de telefoon of ZOOM. 

Afzegging
Van de klant wordt verwacht dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient de klant uiterlijk 24 uur voor de afgesproken coachingssessie telefonisch, per email of app af te zeggen. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Bij afzegging minder dan 1 werkdag voor een afspraak, wordt de sessie in rekening gebracht.

Werkafspraken
De coach verwacht van de klant dat zij open en actief meewerkt aan het coachingsproces. Dit betekent dat er geen informatie wordt achtergehouden die van belang is voor het proces en dat de klant zich houdt aan de gemaakte afspraken omtrent huiswerkopdrachten.

Vertrouwelijkheid
De coach garandeert de klant te allen tijde een vertrouwelijke behandeling van wat er in de coaching besproken wordt. Dit betekent dat geen informatie aan derden wordt gegeven. Wel kan de coach na het vragen van toestemming aan de klant zaken uit het coachingsproces op anonieme wijze delen met collega coaches voor intervisie & supervisie doeleinden.

Restitutie
Omdat het coachingsproces een persoonlijke aangelegenheid is, is het niet mogelijk om te garanderen dat het gestelde doel binnen de sessies behaald zal kunnen worden. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de inzet van de cliënt. Wel belooft de coach zich volledig in te zetten om het gestelde doel te behalen. Van de klant wordt verwacht dat onvrede over het verloop van het traject/een sessie meteen wordt gemeld zodat er aan gewerkt kan worden.

Restitutie van de betaling van het coachingstraject is niet mogelijk. Als de cliënt aangeeft ontevreden te zijn over de gang van zaken dan zal de coach haar best doen om binnen haar mogelijkheden de problemen op te lossen. In overleg kan worden bekeken of er een goed alternatief is of dat het coachtraject aan iemand anders wordt overgedragen.